2017-02-27 21:39 #0 av: tlover

I allt större delar av Sverige, i första hand Norrlands inland har så kallade döda zooner blivit fler och större. Med döda zooner menas områden utan service tex skola, mataffär och äldreomsorg.

Den allra största döda zoonen är Stöttingfjället i södra Lappland där det förr fanns ca 10 skolor och ca 10 matbutiker och där finns idag inte en enda matbutik eller skola. Detta område är alltså lika stort som Södermanland.

Totalt är det drygt 300 matbutiker och drygt 150 skolorsom lagts ner i Norrland och Dalarna på lite drygt 10 år

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/en-tiondedel-av-sverige-saknar-lokal-service