2017-04-09 17:19 #0 av: tlover

De tvära temperaturkasten som skett de senaste åren pga den globala uppvärmningen ger problem för rennäringen. Renarna svälter eftersom snölager fryser så att dom inte kommer åt laven. I bästa fall så kan renarna hitta hänglav men då hänglav kräver gammal skog som blir mer och mer ovanlig så är det många renskötare som tvingas stödutfodra.

Hur det påverkar renarna i längden vet man ju inte och dessutom försvinner en stor del av samernas kulturarv.

Att fråga de äldre om råd går inte heller, för dom har aldrig varit med om något liknande.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/helt-crazy-med-tvara-temperaturkast

Imorgon kommer det dessutom att gå att se om det på vetenskapens värld