2017-04-16 12:43 #0 av: tlover

I Nordingrå är det väguppror. Vägen som är en slingrig grusväg är så smal att den är en stor risk för olyckor. Olyckor har redan skett blandannat en buss och en sandbil har kört av vägen ganska nyss och snart ökar trafiken markant efter vägen eftersom det är efter det vackra turistområdet höga kusten.

Vägverket tycker att byborna ska vänta eftersom grusvägar blir bredare med tiden men byborna vill inte vänta. Vissa vågar inte ens låta sina barn åka buss till skolan

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vaguppror-i-nordingra