2017-09-18 09:54 #0 av: tlover

Rennäringen ska få 10 miljoner extra nästa år. Till stora delar är det pga miljöförändringar som gör att renarna behöver stödutfodras i större utsträckning men det beror även på saker som rovdjursattacker och att rennäringen behöver vara med i fler diskussioner om markutnyttjande

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rennaringen-far-10-miljoner-extra