2018-08-07 17:14 #0 av: KimE

på Jiddisch, Lulesamiska och Nordsamiska. Var är sydsamiskan och hur ofta behöver man denna språkkombination?

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7b397dca164899bd38a11921/1532615831868/Affisch%208%20-%20Jiddisch,%20Lulesamiska,%20Nordsamiska.pdf